1. 25/11/2020

  De zitting is geschorst tot donderdag.

  Dan krijgt de beschuldigde 's ochtends het laatste woord. Daarna gaat de jury in beraad over de schuldvraag. 

 2. 25/11/2020

  Repliek verdediging

  Advocaat Heinen: "Over de vraag tot bijkomend onderzoek. Wij krijgen een stapel dossiers en vijftien dagen om dat verzoekschrift neer te leggen. Dat mag men ons niet verwijten. Psychiater en psycholoog kwamen tot de conclusie dat Alinda niet het profiel heeft van een moordenaar. Die bevindingen laat ik dan ook graag over aan hen."

  Advocaat Paquier: "De ene persoon verliest meer huidschilfers dan de andere, die komen op een stof terecht en op basis daarvan gaat men contactsporen bepalen. Door het NICC zijn geen twee dominante profielen vastgesteld. In de rechterbroekzak is geen dominant profiel gevonden, maar een mengprofiel. Wij hebben zelf een forensisch expert geraadpleegd om u hier beter te kunnen toelichten. Bosschieter geeft aan in zijn audiovisueel verhoor dat de broek te groot is. Ik verwijs naar de objectieve elementen in het dossier. U zal het met mij willen vaststellen."

 3. 25/11/2020

  Repliek aanklager Hans Van Espen

  "Ik kom na het pleidooi van de verdediging tot de conclusie dat de beschuldiging standhoudt. Een zaak wil ik meegeven dat ik u niet in Sinterklaas wil doen geloven. Ik presenteer een dossier en ik ben er niet op uit om onschuldigen te veroordelen. Dat is niet het openbaar ministerie dat ik vertegenwoordig. Als er naar een getuige wordt verwezen, dat die beweert dat Alinda een goede student was, dan is dat toch met spek geschoten", begint Van Espen. 

  "Het financieel motief is door mij op geen enkel moment uitgesloten. Ik stap daar niet van af. Verder is het mijn opdracht om rekening te houden met de redelijke termijn. Men wachtte tot de laatste dag om een verzoekschrift neer te leggen voor de raadkamer om de zaak op de lange baan te schuiven. Dan moet men mij niet komen verwijten. Het is  net mijn taak om daar rekening mee te houden."

  "En het hele verhaal van nonkel Guy. Geef dat verhaal een kans, komt men hier zeggen. Ik geef tien punten om aan te tonen dat het verhaal niet waar is. Fundamenteel onwaar. Wat stelt men daar tegenover? Geef het een kans, dat vind ik mager. Wat onderzoeksrechter Decoux betreft, hij geeft toe dat hij te weinig bewijzen had tegen Bottin en Lenaerts. Daarom de buitenvervolgingstelling. Het siert Decoux dat hij toegeeft dat hij hen te lang achtervolgd heeft." 

  "De meeste mensen deugen, daarmee ben ik het eens. Maar ik kan daar een ondertitel bij geven: de meesten, maar niet allemaal."

  "Het rapport van het NICC versterkt de bevindingen van forensisch geneticus Decorte net. Het verhaal van huidschilfers en huidcontactsporen wordt hier op een lijn geplaatst. Maar ik vrees dat daar een verschil tussen is. En de verdediging heeft het ook niet aan de DNA-experten gevraagd als ze de kans daartoe hadden. Op de broek zat een dominant spoor van Alinda. Weten we wie die anderen waren? Nee, dat weten we niet. We hebben geen vergelijkingspunten. Maar de gewoonlijke drager laat op meerdere plaatsen sporen na. De maat van broek die Alinda in 1991 droeg, dat er een maat 40 in haar kast lag, kunnen we niet ontkennen. En dat Bottin mogelijk mededonor was op de zijkant van het bierglas? Volgens de verdediging hadden we Bottin moeten herverhoren. De onderzoeksrechter heeft die vraag gekregen, maar er bleek geen context. Welk argument is er door de verdediging hier voor de voeten van die twee gegooid, zodat ze vast zouden komen te zitten? Niks." 

 4. 25/11/2020

  "Over haar alibi bestaan geen twijfels"

  "Op 9 december 1991 zijn er vijf films gehuurd. Als men hier komt vertellen dat dat bonnetje vervalst is dan moet men dat aantonen", neemt Heinen opnieuw over. "Bosschieter is hier komen verklaren dat hij Van der Cruysen geen alibi heeft gegeven. Vandaag hebben wij geen enkele reden om te twijfelen aan haar alibi. Het was fysiek onmogelijk om in Tienen te zijn op het ogenblik van de feiten. Door de duur van het onderzoek zijn ons veel kansen ontnomen. Hoe langer een zaak aansleept, hoe moeilijker het wordt gemaakt om een verdediging op te bouwen", doelt Heinen op het overschrijden van de redelijke termijn. "Er zijn verschillende personen overleden, Guy Van der Cruysen, misschien nog de belangrijkste. Anders hadden we hier misschien niet gestaan."

  "Ik speel even advocaat van de duivel. Alinda is de dader, dan pleegt zij toch die moord met iemand die zij vertrouwt? Men heeft niemand kunnen vinden. Er is een telefoontap geweest in de gevangenis. Wat komt daar uit? Nul relevante gesprekken. Alinda belde ook niet vanuit de cel naar haar kompaan om die te waarschuwen. Het kan niet de bedoeling zijn om iemand hier zomaar te laten boeten. Zij heeft niet het profiel van een moordenaar. Niet nu, maar ook niet toen. Ze heeft een blanco strafregister en alle experten zeggen dat zij er niet toe in staat is om een moord te plegen." 

  Heinen heeft het schoolrapport bij van juni 1993 van Van der Cruysen. "Ze was geslaagd voor school. Dat valt toch niet te rijmen met de feiten? Niemand spreekt van agressie bij Alinda. Destijds werd al gezegd dat het ging om een daad van vernietiging. Dat is wat de wetsdokter hier ook is komen vertellen. Een 'hate crime'. Alinda had geen haat tegenover Jules en Jeanne. Er zijn geen afwijkingen of persoonlijkheidsstoornissen bij Alinda vastgesteld. Ze is niet de ijskoude psychopaat die het openbaar ministerie van haar wil maken", besluit Heinen. "Ik vraag u om haar niet schuldig te verklaren." 

 5. 25/11/2020

  Jeansbroek is veel te groot

  "Die jeansbroek is gevonden op een braakliggend stuk grond. Er wordt DNA op gevonden van Van der Cruysen en nog vier andere personen. Maat 42, waarvan men graag wil doen geloven dat ze haar past. Het komt altijd op hetzelfde neer, het moet gedragen zijn geweest door een zwaardere vrouw. Het is niet omdat de broeken toen brede pijpen hadden, dat men broeken aantrekt van twee maten te groot. Er is ook nooit een broeksriem gevonden. Paste de broek iemand niet, dan verdween die persoon meteen uit beeld. Maar voor Van der Cruysen gold dat niet", beweert Paquier. 

  "Bosschieter keek ook naar die jeans en gaf ook aan dat die broek veel te groot was voor haar. Hij gaf aan dat ze mogelijks wel jeans zou dragen. Zijn eerste reactie was dat ze te veel breed was, maar dat wordt niet neergeschreven. Ze zou dus met een veel te grote broek naar Tienen zijn gereisd en om daarna in haar onderbroek te zijn achter gebleven. Ofwel kon ze anticiperen en eerst een nieuwe broek in de Carrefour hebben gekocht om daarna haar familieleden gruwelijk te hebben vermoord.  Dat verhaal wringt. Ik kan het u niet uitleggen en dat is ook niet mijn taak. Dat is aan het openbaar ministerie", zegt Paquier.

  "Als men verwondingen van die aard toebrengt, moet men kracht zetten. En dan laat men DNA achter. Men vindt DNA op het mes, maar niet dat van onze cliënt. Bij een trui volstaat het om aan de binnenkant van de hals een staal te nemen voor DNA. Waarom gaat men dat niet onderzoeken om te weten van wie die pull is, maar wel bij die broek?" 

  "De bloedspatspecialist gaf hier ook aan dat ze in haar labo misschien wel tot bevindingen zou kunnen komen omtrent de jeansbroek, maar de onderzoeksrechter vond dat niet nodig om te onderzoeken. Wat ook niet onderzocht is geweest, is dat verdwenen bierglas. Daar is DNA op gevonden van een dominant vrouwelijk profiel en van Bottin. Ik blijf er op hameren. De onderzoeksrechter verwijst daar naar een bepaalde foutmarge. Bottin wordt zelfs niet uitgenodigd om opnieuw verhoord te worden. Aan dat spoor mocht niet al te veel aandacht besteed worden. We moeten hier spreken van een tunnelvisie. We kunnen daar niet rond. Vanaf het moment dat Van der Cruysen in beeld kwam, heeft men niets anders meer willen onderzoeken", besluit Paquier.