Bekijk belangrijke updates
 1. 23/04/2021

  Experts in VS roepen op tot hervatting vaccinatie met Johnson & Johnson

  Experts van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit hebben vrijdag aanbevolen de inenting met het vaccin van Johnson & Johnson in de Verenigde Staten te hervatten. Die was sinds 13 april opgeschort na zeldzame gevallen van trombose.

  Het vaccin "wordt aanbevolen" voor de volwassen bevolking, concludeerde een panel dat vrijdag bijeen was geroepen op verzoek van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het belangrijkste Amerikaanse agentschap voor de volksgezondheid. De CDC-directeur neemt de uiteindelijke beslissing.

  Instanews image
  © AFP
 2. 23/04/2021

  "Zomer zonder mondmasker mogelijk in Engeland"

  De Engelsen zouden zonder mondmaskers van de zomer moeten kunnen genieten, aangezien de vaccinaties hun werk doen om de coronapandemie onder controle te brengen. Dat zeggen de wetenschappelijke adviseurs van de Britse regering.

  Stap vier van de roadmap van Engeland, dat zoals bekend ver voorop ligt in de vaccinatiecampagne ten opzichte van de EU, bepaalt dat alle beperkingen op sociale contacten tegen ten vroegste 21 juni weg zullen zijn. Verwacht wordt dat beperkingen op grote evenementen zoals festivals dan ook zullen versoepeld worden.

  Wetenschappers die de regering adviseren, zeggen dat niets in de data laat uitschijnen dat mensen niet zullen kunnen genieten van een relatief normale zomer. Ze waarschuwen wel dat de besmettingen tegen de herfst weer kunnen toenemen.

  Op een vraag over het dragen van mondmaskers de komende maanden zei een bron dat de vaccins zo goed werken, en dat de vaccinatiegraad zo hoog is, dat de normaliteit veel meer zal terugkeren in de zomermaanden, wanneer de besmettingen fors gaan zakken, vooral in mei. Mondmaskers en andere maatregelen zullen mogelijk wel opnieuw nodig zijn in de herfst en winter als de besmettingen weer toenemen.

  Toch zijn de wetenschappers in het algemeen van mening dat de stijging in de winter kleiner zal zijn dan in het verleden, vanwege de grotere immunitieit en de vaccinaties. De bron zegt ook dat veel zal afhangen van het gedrag van mensen, alsook van maatregelen zoals een goede ventilatie, goede handhygiëne en het zichzelf isoleren bij symptomen. Die maatregelen worden als cruciaal gezien om de verspreiding tegen te gaan.

 3. 23/04/2021

  Unizo vraagt aandacht voor 'vergeten' sectoren

  Het Overlegcomité heeft de kans gemist om een concrete datum naar voren te schuiven waarop we wél weer in een min of meer normale situatie zullen zitten, met bedrijven uit álle sectoren die weer voluit kunnen draaien, zij het misschien met nog een beperkt aantal voorzorgsmaatregelen. Dat zegt Unizo vrijdagavond.

  Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, is blij dat de terrassen opnieuw open mogen, maar deelt in de frustratie van de eventsector. Hij vraagt ook bijzondere aandacht voor andere sectoren, zoals de fitnessector, de autobus- en autocarbedrijven die eveneens snakken naar hun heropening. "Zij werden tijdens de persconferentie niet eens met naam genoemd. Geen wonder dat ze zich andermaal 'vergeten' voelen."

  "Als de vaccinaties doen wat ze moeten doen, wat al is aangetoond in landen die qua vaccinatiegraad vooroplopen, wat houdt het Overlegcomité dan nog tegen om het 'einde van de tunnel' - waar ze nu al zo lang over spreken - heel concreet te maken? Mét een datum? Je kan daar niet eeuwig vaag over blijven en tegelijk verwachten dat onze ondernemers er nog in geloven."

  Op 11 mei wil Unizo een datum krijgen waarop de nodige vaccinatiegraad in ons land bereikt zal zijn. "En waarop we dus weer het normale economische en maatschappelijke leven terug krijgen", besluit Van Assche. "Tot die einddatum moet tussentijds elke redelijke verbetering in de coronacijfers worden aangegrepen om versoepelingen door te voeren en de heropening te organiseren van zoveel mogelijk bedrijven en sectoren die nog altijd gevangen zitten in deze crisis."

  Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is gematigd tevreden over de beslissingen over het Overlegcomité en plaatst toch een vraagteken bij het weinige perspectief dat de eventsector krijgt. "Zij hadden meer duidelijkheid moeten krijgen, want ook voor hen komen er cruciale weken en maanden aan", aldus NSZ. "Voor hen is 23 april opnieuw een harde klap."

  Ook is het volgens het NSZ niet logisch dat het bubbelprincipe wordt afgeschaft voor een terras en niet in een winkel. "Dat is niet consequent. Studies bewijzen dat het daar ook perfect veilig is", luidt het nog

 4. 23/04/2021

  30-tal testevenementen op komst in mei en juni

  Verspreid over de maanden mei en juni zal een dertigtal testevenementen georganiseerd kunnen worden. Het kader dat daarvoor was uitgetekend, is vrijdag goedgekeurd door het Overlegcomité. Dat blijkt uit een mededeling van het coronacommissariaat.

  Andere landen zoals ook buurland Nederland experimenteren al langer met testevenementen. De bedoeling van die testevents is om beter begrijpen op welke manier evenementen in de toekomst coronaveilig georganiseerd kunnen worden.

  Volgens de vrijdag goedgekeurde regeling wordt gemikt op een dertigtal evenementen de komende twee maanden. De focus ligt daarbij onder meer op de cultuur- en sportsector en op de jeugd.

  Wie een testevenement wil organiseren zal groen licht moeten krijgen van de burgemeester en de bevoegde minister, waarna ook de taskforce testing een advies geeft. Uiteindelijk moet er dan finaal een go komen op het niveau van de drie ministers (de vakminister, volksgezondheid en binnenlandse zaken).

  Het coronacommissariaat beklemtoont dat een testevenement "geen alibi" mag zijn om zaken te organiseren die anders niet toegelaten zijn. De evenementen moeten "een duidelijk onderzoeksdoel of implementatiedoel" nastreven, zo klinkt het.

  Ook mag de epidemiologische voetafdruk niet te groot zijn. Bovendien is het inzetten van testen voor én na het event een noodzakelijke voorwaarde.

  De Brusselse cultuurtempels Ancienne Belgique en De Munt tonen alvast weinig interesse in het organiseren van testevenementen. Ze richten zich eerder al op verdere datums, wanneer mogelijk meer publiek opnieuw toegelaten wordt. Bij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg is het nog wachten op de finale bevestiging of ze hun voorstelling "Jonathan" maandag als testevement mogen opstarten.

 5. 23/04/2021

  Eventsector woedend rond gebrek aan perspectief

  Voorzichtige versoepelingen voor (buiten)evenementen in mei en juni en nog geen beslissing voor de zomermaanden. De eventsector had op véél meer gerekend en voelt zich koud gepakt. “Dit voelt als een linkse, een rechtse en nog een knietje bij. Het getuigt van een totale minachting voor 80.000 mensen die al 14 maanden geduld en respect hebben getoond”, zegt Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleis Group.

  Lees hier verder.

  Instanews image
  © Gregory Van Gansen / Photo News — Jan Van Esbroeck, CEO van Sportpaleis groep.