1. 04/05/2021

  Samenvatting dinsdag 4 mei

  Lees hier de samenvatting van de zitting op 4 mei 2021

 2. 04/05/2021

  "Problematische jeugd geen verzachtende omstandigheid"

  De motivatie van het vonnis was bijzonder uitgebreid en werd ook voorgelezen door het hof. "Christine Lenaerts is op bijzonder mensonwaardige en -onterende wijze gedumpt langs de kant van de weg. Daarna hebben de beschuldigden zonder schroom een reis naar Portugal geboekt met het geld van hun slachtoffer. Des te schrijnender is dat alles omdat Ashley Van De Velde lange tijd financieel en emotioneel gesteund is geweest door Christine Lenaerts. De houding van beide verdachten getuigt van een schrijnend gebrek aan respect voor de meest fundamentele waarden in onze samenleving."

  Volgens het hof en de beslissing van de jury kan de problematische jeugd van beide beschuldigden niet als verzachtende omstandigheid ingeroepen worden. "Zowel Ashley Van De Velde als Marc Laudet hebben een problematische jeugd gekend en het hof erkent dat. Maar evenzeer is hen zeer vaak professionele hulp geboden die uiteindelijk niets uithaalde. Het recidivegevaar van beiden is bijzonder hoog en daarvan getuigt hun uitgebreide strafregister."

  Opvallend is ook dat de rechtbank een extra veiligheidsmaatregel heeft opgelegd. Dat was ook gevorderd door het Openbaar Ministerie. Die maatregel houdt in dat beide beschuldigden pas voor de eerste keer een aanvraag tot invrijheidsstelling kunnen indienen nadat ze 20 jaar van hun levenslange opsluiting hebben uitgezeten. Normaliter kan dat al na 15 jaar. De wetgeving omtrent die veiligheidsmaatregel is nog erg recent en dateert van 2018. 

 3. 04/05/2021

  "Christine had geen recht op verdediging"

  Instanews image
  © Photo News — Ashley Van De Velde.

  Ook Ashley Van De Velde wordt toegesproken door de voorzitter. "Ook u bent veroordeeld voor een zwaar misdrijf. En ook wat u betreft wordt erkend dat de jeugd die u heeft doorgemaakt allesbehalve was wat het had moeten zijn en geenszins was waar u als kind recht op had." 

  "Bij u wordt eveneens erkend dat de opvoedingssituatie een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van uw persoonlijkheidsstoornis. Maar ik kan u enkel dezelfde raad geven als degene die ik aan meneer Laudet gaf. U hebt nog twee kinderen. Ik kan alleen maar hopen dat binnen de beperkte context die er is u een manier vindt om de band met die kinderen zo positief mogelijk in te vullen. U blijft hun moeder en zij zullen blijvend verwachtingen hebben jegens u."

  Daar blijft het echter niet bij. "U hebt beiden het proces gemaakt van Christine Lenaerts. Zij heeft van jullie op geen enkel ogenblik haar advocaat mogen raadplegen. Jullie hebben haar straf bepaald en uitgevoerd zonder enig recht van verdediging of inspraak. We kunnen enkel hopen dat ondanks de zware bestraffing u beiden de kracht zult vinden om na enige bezinning te werken aan uzelf met alles wat u wordt aangeboden." 

 4. 04/05/2021

  "De maatschappij moet beschermd worden tegen u"

  Instanews image
  © Photo News — Marc Laudet.

  Tegen Marc Laudet heeft voorzitter Thys het volgende te zeggen: "U bent veroordeeld tot de zwaarste straf, evenals een bijkomende straf van 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Ook kunt u pas een eerste maal uw invrijheidsstelling aanvragen na 20 jaar, wat uitzonderlijk is. U bent dan ook schuldig bevonden aan een van de zwaarste misdrijven."

  "De jury en het hof erkennen dat u groot onrecht is aangedaan als kind en erkennen dat dat ongetwijfeld een rol heeft gespeeld in de persoonlijkheid die u heeft ontwikkeld. De harde realiteit is echter dat de maatschappij beschermd moet worden tegen uw persoonlijkheid. Uw gevaarlijkheid is in het verleden niet op adequate wijze ingedijkt kunnen worden."

  "De maatschappij heeft de deuren niet definitief dichtgetrokken, maar uw bestraffing is zwaar. De enige raad die ik u kan geven is dat u de straf aanvaardt en dat u tracht te werken aan de toekomst die u nog rest met de tools die u aangereikt zullen worden."

 5. 04/05/2021

  Levenslange opsluiting voor Ashley Van de Velde en Marc Laudet

  Zowel Ashley Van De Velde en Marc Laudet zijn door het assisenhof veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de roofdmoord op Christine Lenaerts. Beiden zullen nadat ze vrijkomen ook voor 15 jaar ter beschikking gesteld worden van de strafuitvoeringsrechtbank.