1. 01/12/2021

  Zitting geschorst

  De zitting wordt geschorst. Na de middag komen de moraliteitsgetuigen van Dirk Zegers aan het woord

 2. 01/12/2021

  Spraakwaterval tijdens interview

  Advocaten Van Eeckhaut en Colman schotelen de psychiaters enkele vragen voor. Ten eerste merken zij op dat de verslagen die aanvankelijk werden opgesteld in de maanden na de feiten verschillen met het eindverslag dat in november 2019 werd opgesteld, ondanks dat er geen nieuwe testen werden gedaan.

  Verder ging het over het interview dat de psychiaters hadden afgenomen. "Kan u bevestigen dat hetgeen mevrouw Troffaes vertelt vaak een stroom aan informatie is?"

  "Ja dat klopt"

  "Want ze had het in uw gesprek over het feit dat de relatie conflictueus verliep. Dat ze soms een blauw oog had, dat de tafel eens kapotgeslagen werd, maar ook dat haar man hulp nodig had. Had u het gevoel dat ze het had over incidenten de voorbije jaren?"

  "Dat kan ik niet met zekerheid zeggen"

  "Want het incident van de tafel, dat dateert van maar liefst 21 jaar geleden."

 3. 01/12/2021

  "Verhoogde tendens om zaken te manipuleren"

  "Hoe zouden jullie de houding van mevrouw Troffaes beschrijven tijdens de reconstructie?"

  "Er was zeker een verhoogde mate van prikkelbaarheid en emotionaliteit. Het was duidelijk dat alles moest gebeuren zoals zij het in haar hoofd had. Indien het toch anders gebeurde, dan werd ze kribbig. Ze vertoonde verder veel emoties, zeker wanneer de stand-in begon te roepen zoals ze zelf gedaan had. Op dat moment kwamen die emoties authentiek over."

  "Twijfelt u daar anders over na de testing?"

  "Daaruit blijkt alleszins dat ze een verhoogde tendens heeft om zaken te manipuleren  en naar haar hand te zetten. Het staat wel vast dat ze geen geestesstoornis heeft en toerekeningsvatbaar is." 

 4. 01/12/2021

  Zitting hervat: psychiaters aan het woord

  "Onze taak bestond erin om na te gaan of er sprake was van geestesstoornis, die al dan niet zo kunnen wijzen op ontoerekeningsvatbaarheid", vertelt forensisch psychiater dokter Marjan Hamels. "Bij mevrouw Troffaes was er geen sprake hiervan, wel van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dat betekent onder meer dat ze niet altijd de waarheid vertelt."

 5. 01/12/2021

  Christel neemt het woord

  Christel Troffaes krijgt de mogelijkheid om nog een laatste woord te doen en zet haar microfoon aan. Al snikkend zegt ze volgende woorden:

  "Silke, het spijt mij verschrikkelijk. Ik had u dat nooit mogen aandoen. Ik heb er ongelofelijk veel spijt van."

  De zitting wordt geschorst.